Moc pěkné lázeňské město Polanica Zdroj ve dne i v noci.