V městečku Duszníky Zdrój se přímo u hlavní silnice na Klodsko nachází po pravé straně stará Pruská papírna kde je nyní papírenské muzeum a ruční výroba papíru. Od hranic v Náchodě je vzdáleno necelých 15 km, vstupné není vysoké, stejně jako všude v Polsku. Prohlídka je možná bez průvodce. Je též možno si vyrobit vlastní papír za nějaký poplatek. Celkově velmi pěkná atrakce nejen pro dospělé, ale i děti. Na nádvoří jsou pak velké papírenské stroje a také prodejna ručního papíru, suvenýrů a vedle občerstvení. Více najdete na https://muzeumpapiernictwa.pl/cz a v češtině.