Deset kilometrů nad Kudowou Zdroj je obec Karlów, který je výchozím místem pro turistickou tůru na Hejšovinu, nebo správně Wielki Szczeliniec.