V Josefově, který je místní částí Jaroměře je na Riegrově náměstí č.7 soukromé vojenské muzeum. Jedná se o sbírku bývalého důstojníka naší armády pana Frosta umístěnou ve dvou poschodích bývalých vojenských skladů. Materiály mapují vývoj a události od první světové války až po současnost a nechybí zde žádné důležité datum z hlediska dějin. Je zde hodně vojenských předmětů, ale i dokumenty z té které doby. Vše je rozděleno podle období. Hodně zajímavá sbírka, která je přístupná mimo pondělí. V téže budově je ještě muzeum Waldemara Matušky, to je přístupné na požádání v pokladně vojenského muzea. WWW stránky v současnosti jsou z nějakého důvodu mimo provoz, ale na http://www.pevnostjosefov.cz/portfolio/prvni-vojenskohistoricke-muzeum-m-frosta/ naleznete potřebné informace také.
Fotografování je možné, ale většinou jen přes sklo, což je na snímcích znát.