Kladská pevnost je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska. Z nejvyšších částí pevnosti můžeme obdivovat překrásné městské panorama a výhled na okolní hory. Uvnitř si můžeme prohlédnout dobře dochované stopy po vojenské činnosti a výstavy věnované historii tohoto místa. V podzemních bludištích pak poznáme, jak kdysi vojáci žili.Hlavní pevnost (Twierdza Główna) je umístěna na Pevnostní hoře (Góra Forteczna, 369 m n. m.) uprostřed města a zaujímá rozlohu více než 30 ha. Dějiny kladské pevnosti začínají ve středověku, vznikem dřevěného varovného hradu v 10. století. Později byl hrad přestavěn na zděné obranné sídlo kladských vládců. A na jeho místě posléze vznikl moderní systém opevnění, který odpovídal nárokům na vojenskou architekturu 17. a 18. století. Více naleznete na http://www.twierdza.klodzko.pl/ (v češtině) - Je výhodně si zakoupit současně vstupenku na oba okruhy s průvodcem, tedy do podzemí i prohlídku pevnosti, parkování je možné na placeném parkovišti přímo pod pevností. Každá trasa trvá zhruba hodinu. Prohlídka je mírně fyzicky náročná, do podzemí nemohou osoby s nemocemi srdce a klaustrofobií. Pozor do pevnosti se nemůže se psem. Pro vozíčkáře tato památka není uzpůsobena. Na pevnosti je slušná restaurace s dobrými cenami, WC zdarma a všude čisto a pořádek. K pevnosti je možné dojít podzemní turistickou trasou, která začíná u kostela - velmi pěkné. Z horní části pevnosti jsou nádherné výhledy na město a okolí.