Únor 2017

Autor Vítězslav Ruber (nar. 1952) o sobě říká, že je samouk. Mezi jeho "prvotiny" patřily obrazy starých domů, Následovaly cykly "Krajina když..." a "Přestavba krajiny", kterými se pomalu nořil do abstraktního pojetí krajin. Následovalo období abstraktních představ vegetace "Květy trav" a syntéza neživé a živé přírody v cyklu "Nihil novi sub sole". Koncem devadesátých let pozvolna vznikaly obrazy ovlivněné jeho profesí (radiologického asistenta). Každodenní kontakt s rentgenovými snímky, ale také vědomí dynamických dějů a procesů, jež se odehrávají skrytě, bez možnosti jejich pozorování, souhrnně pod názvem "X ray". Ve stejném duchu vznikaly kolekce obrazů "Corpus alienum", kde jde především o vyjádření kontrastu ve stavbě, barvě, struktuře, kresbě anebo zobrazení tvarů, jejich rozložení či sepětí.
Více o autorovi: www.vitezslavruber.cz