Březen 2017

Autorka Jitka Jurnečková žije téměř celý život v Brně. Maluje, pracuje se sklem, smaltem a keramickou hlínou. K malbě používá především akrylové barvy. Její techniku lze definovat jako kombinovanou. Snaží se určitými znaky a barvami vyslat k divákovi náznak toho, co cítí při tvorbě obrazu, aby si je mohl transformovat podle svých vlastních představ. Námětem jí jsou zážitky prožité, krajiny procestované, příběhy přečtené, filmy zhlédnuté, fakta, dokumenty a přírodní jevy burcující. Mnohé náměty se týkají ohrožených rostlinných a živočišných druhů, nás lidi nevyjímaje. Ale jako nezdolnému optimistovi jí vždy učaruje krása a obnova přírody. Proto i její jarní výstava v židlochovické Orlovně je tématicky zaměřena na přírodní jevy, zvířata a rostliny.