Nastupovali jsme na Podhradí ve 13:12 hod.

Hodinová zastávka u Trappera

Splav v Brance v 18:00 ukončení