z Podhradí po zelené proti proudu Moravice do obce Zálužná
tam přes most na druhý břeh a po červené návrat na Podhradí
POZOR, cesta zpět po červené - za Modrou skalou rizikový terén, zejména za deště