všechny pochodové dny mezi těmito městy
all the marching days between these cities