V roce 2013 jsem na své padesátiny vyrazil pěšky podél řeky Kavery v jižní Indii. O mém putování od její delty v bengálskémm zálivu až po pramen v Západních gháteh a pak i k pobřeží arabského moře na západě snad vypovídají následující obrázky.
In 2013, I was on my fiftieth birthday took a trip along the river Kavery in South India. About my wandering from its delta in the Gulf of Bengali to the spring in Western gháteh and then also to the coast of the Arabian Sea in the west, perhaps speak the following pictures.