Výroční členská schůze Mysliveckého spolu Chotyně přinesla jako každoročně zhodnocení práce myslivců, kteří se v průběhu celého uplynulého roku za pomoci svých přátel a příznivců starali o honitbu Dolní Suchá a nezapomínali při tom ani na propagaci a tolik potřebnou osvětu myslivosti.

Výroční členská schůze však není jen významným dnem z formálního pohledu, je to i společenská událost. Proto na její jednání volně navázala další z našich pravidelných aktivit, a to Myslivecký den žen. Je to více než symbolické, protože pochopení pro naší zálibu a často i pomoc ze strany manželek a partnerek je pro myslivce opravdu zásadní. Mysliveckým dnem žen se proto snažíme našim láskám za jejich podporu vyseknout poklonu a hlavně poděkovat. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.