Partnerské město Hrádku nad Nisou - Bolesławiec se stal dějištěm slavnostního zakončení projektu „Presentace zapomenutých historických památek“, v rámci kterého se podařilo v obou městech přispět k obnově i propagaci často nedoceněných historických skvostů. Největšími počiny spojenými s tímto projektem byla oprava osmi kamenných exponátů v Lapidáriu ve dvoře Musea keramiky v Bolesławieci, v Hrádku nad Nisou potom přestěhování kapličky na Žitavské ulici. Součástí projektu byly i terénní semináře a vzájemná setkání laické i odborné veřejnosti obou měst.

Projekt „Prezentace zapomenutých historických památek“ (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000395) je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

Foto:
Roman Sedláček / www.hradek.cz