Rozběhla se druhá etapa prací na rekonstrukci podstávkového domu Koník. První etapa uvedla do původního stavu přízemí a schovala objekt pod novou střechu. Současné práce realizované za finanční účasti Evropské unie v česko-polském programu „Interegg V-A Česká republika- Polsko“, v projektu Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel, budou znamenat dokončení celého záměru, v podobě záchrany stavení, které je e typickým prvkem lidové architektury našeho města z konce 18. století.

Foto:
Pavel Nývlt
Mgr. Vít Štrupl / www.branatrojzemi.cz