V červnu, měsíci myslivosti, jsme opět na naší chatě Hubertce otevřeli dveře pro širokou veřejnost. Zahradní slavnost se živou hudbou i doprovodným programem každoročně přiláká mnoho návštěvníků i našich přátel a Vaše přítomnost byla obzvlášť milá především v roce letošním, kdy nám počasí opravdu nepřálo. Pravda, při uplynulých ročnících jsme zažili nejen déšť, ale i kroupy nebo vichřici, při které jsme spolu s Vámi museli držet stany, aby neodlétly. Letos se však ukázalo, že může být i hůř. Intenzivní déšť se snesl na Grabštejn přesně ve chvíli plánovaného zahájení a z temných mraků padal a padal hodinu za hodinou. O to větší díky patří Vám všem, kteří nás v tom nenechali samotné a nenechali si zkazit ani celé odpoledne. Snad jsme si to na čas vybrali a příští rok se nám zase ukáže sluníčko!

Foto: Roman Sedláček