20. až 29.června 2008 jsme uskutečnili zájezd s vysokohorskou tématikou do Kamnišsko-Savinjských Alp a do Julských Alp. Navštívili jsme překrásnou logarskou dolinu s výstupem na Ojstricu, vodopád Rinka, soutěsku Vintgar, Bohinjské jezero, výstup na Vogel a nemohl chybět výstup na nejvyšší horu Triglav. Závěr
našeho zájezdu jsme ukončili návštěvou masivu Kanin.
Celkový počet účastníků 27.