KURZ PRO UČITELÉ AUTOŠKOL 2019


Tradiční dvoudenní speciální kurz pro učitelé autoškol proběhl letos ve dnech 27. - 28. 6. 2019. V letošním roce došlo k částečné obměně programu. V prvním dni našeho setkání byly našimi předměty dopravní psychologie, první pomoc a seminář o častých příčinách nehod motocyklistů. Ve druhém dni jsme se pak přesunuli na autodrom, kde jsme nacvičovali zejména úkony uvedené ve vyhlášce č. 167/2002 Sb., ale i další vhodné prvky k zařazení do výuky.

Program:
Čtvrtek 27. června 2019, 16:00 hod – 20:00 hod, Hotel Bezděz, Lázeňský Vrch 216, Staré Splavy
První pomoc v autoškole (Český červený kříž)
Dopravní psychologie (Silvie Macourková)
Hlavní příčiny dopravních nehod (Martin Markl)
Typické slabiny českých motocyklistů a jak jim předcházet (Vladimír Mašek)
Diskuse

Pátek 28. června 2019, 9:00 – 17:00 hod. Autodrom Sosnová u České Lípy Zdokonalovací kurz bezpečné jízdy:
Provedení jízdy v nízké rychlosti
Bezpečné otočení o 180˚
Slalom rychlostí chůze
Vedení motocyklu
Jízda po dráze ve tvaru „8“
Rozjetí s nohou na stupačce
Slalom v rychlosti 40 km/h
Rozbor výuky v autoškolách
Vyhýbání se překážce
Brzdy na přesnost
Nouzové brzdění
Brzdy v rozjezdu a křižovatka
Brzdy v náklonu
Rozjezd do stoupání
Výhybný manévr