XV. Valný sněm Junáka ve Velkém Meziříčí 24.-26.3.2017

mobilní fota: Alfi, Mažír, Topol