Rozdávání Betlémského světla v Rudné - kostel sv.Jiří na Homoli
23.12.2017

Za fotky děkujeme panu Poledníčkovi a Pavlovi Čeřovskému