Agapé,
neboli krátké pohoštění
po mši svaté
v pastoračním centru
farnosti Dobruška.
Dvě porce byly nějak náhodou navíc.
Po chvíli čistě "náhodou"
přišly dvě sestřičky...