Chráněná přírodní rezervace Trčkov.
Některé stromy jsou vyšší než 40 m.
Některé stromy jsou starší než 150 let.