Letní tábor
zdravého životního stylu
Morávka, Beskydy
červenec 2017

(kažý rok první týden prázdnin)