Stěhování ordinace z 1. do 5. patra.
Teď máme víc světla, lepší energii
a jsme blíž k nebi.
Adresa Institutu celostní medicíny
(ICM) zůstává stejná:
Na Florenci 35, Praha 1