Náš pan děkan Augustín Slaninka
rozhodně není suchar.
Při jeho mši dospělí nepodřimují
a děti nezlobí.