Letní tábor
zdravého životního stylu
Morávka
Beskydy 2015