Národní sportovní autorita ve sportovním odvětví cheerleading, která zajišťuje podmínky pro rozvoj sportovního odvětví a sdružuje týmy a jednodlivce zabývající se sportovním cheerleadingem.