Druhé kolo pracovních seminářů projetku UrbanAdapt "Adaptace měst na klimatické změny" ve městě Plzeň, Praha a Brno.

Cílem seminářů je seznámit účastníky, jak s výstupy z prvního pracovního semináře, tak s dalším postupem v řešení projektu UrbanAdapt. V návaznosti na výstupy prvních seminářů a identifikované hlavní problémy spojené se změnou klimatu v zapojených městech (Plzeň, Praha a Brno) byla zpracována analýza klíčových aktérů ve městech a ekonomické hodnocení vybraných adaptačních opatření. Semináře budou zaměřené na diskuzi o přípravě adaptační strategie měst. Prezentovány budou výstupy zpracovaných analýz, přístupy k hodnocení a mapování tzv. "tepelného ostrova města", či zahraniční zkušenosti s přístupy k adaptacím na změnu klimatu v oblasti územního plánování.