Konferenci "Tvoříme klima pro budoucnost" uspořádala společnost CI2, o. p. s. ve dnech 26. a 27. ledna 2016 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Konference se uskutečnila pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který ji zahájil společně s Velvyslankyní Norského království v České republice Siri Ellen Sletner a ředitelem CI2, o. p. s. Josefem Novákem. Cílem konference bylo šířit povědomí o adaptacích na změnu klimatu v podmínkách měst a obcí ČR, ukázat příklady adaptací z různých odvětví a inspirovat se přístupy k tématu od norských partnerů.

Konference byla pojata jako platforma pro výměnu zkušeností ve stále populárnějším a diskutovaném tématu: adaptacím měst na změnu klimatu. Prezentující z různých odvětví (lesnictví, vodní hospodářství, územní plánování, ochrana přírody) a typů institucí (neziskové či vědecké organizace, vysoké školy, veřejná správa) nabídli účastníkům inovativní přístupy a konkrétní řešení, které v případě své realizace, pozitivně přispějí k udržitelnému vývoji měst, obcí a regionů.