Klagenfurt, Německo - přehled zmenšenin významných staveb z celého světa, z Čech je tam pouze Staroměstská radnice