putování po Jihoafrickérepublice z Kapského města do Johannesburgu - foto Karel a Ivona Janouškovi