Adventní koncert ChC s absolventy
ZUŠ Úpice - skupina Narychlo dne
21. prosince 2016 v síni B. Martinů.