Koncert pro Tříkrálovou charitní sbírku 8. ledna 2017. Při koncertu rovněž vystoupil Dětský pěvecký sbor ZUŠ Trutnov pod vedením M. Horáčka.