Život v Nigérii
zachycený fotoaparátem sestry Anežky Ihemeredinmy Zemanové. Má zde na starosti postulantky.