Naše smečka evropských saňových psů, se kterými se věnujeme individuálním disciplínám mushingu.