Pravice a levice: přežitek, nebo funkční koncept?
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Ústečtí filosofové - cyklus filozoficko-politologických přednášek KPF FF UJEP
19. 3. 2019

V posledních letech často zaznívá, že pojmy pravice a levice se přežily a jejich význam se vytratil. Bude s takovým tvrzením moderní politická věda souhlasit? A co vůbec tyto pojmy znamenají? Měnil se nějak jejich význam během posledních sto let? A porozuměli jsme vůbec tomuto rozdělení po roce 1989, kdy začalo být významné i pro nás, správně?