Paralelní světy: měnící se společnost a měnící se regiony
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
celofakultní PVK
vernisáž výstavy Regiony v čase a prostoru na FF UJEP
20.3.2019

Přednáška je zaměřena na představení podnětů historické a tzv. nové regionální geografie k pochopení podstaty problémů vývoje a rozvoje regionů Česka. V posledních více než čtyřech desetiletích jsme v geografii svědky proměn klíčových geografických konceptů (např. region, místo, krajina). Reflektuje česká geografie tyto změny? Nebo jsme stále v zajetí tradiční vlastivědy a regionální geografie první poloviny 20. století? Proč je při hodnocení regionů třeba zvažovat měnící se časoprostorové a společenské kontexty jejich vývoje?