Jarmark na Bystrém

Již šestý ročník jarmarku se udál u nás na Bystrém.
Tentokráte se počasí vydařilo, sice dopoledne pěkně foukalo, ale v odpoledních hodinách se vítr uklidnil.
Návštěva byla bohatá - tak akorát na místní poměry. Nabídka ve stáncích lákala k zakoupení dobroty, nebo teplého nápoje.
A vystoupení? To bylo plně v režii místních - po celou dobu zněly vánoční i lyrické melodie. Děti ze školy i dospěláci dokázali oslovit přítomné a zasloužit si velký potlesk.