Týden Rozdováděných Krkonoš, Týden Rozlámaných Kostí, Tolik Relativního Klidu...