Posvätenie nového Gréckokatolíckeho chrámu v Košiciach - Nad jazerom

30.9.2018

Foto: Marián Horňák a Miro Vacula