Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 2018


Pro žáky ze Slovenské republiky na výměnném pobytu jsme pořádali únikovou hru a kurz lezení na umělé stěně.
10 účastníků

CHCETE ZORGANIZOVAT PODOBNOU AKCI, EVENT, TEAMBUILDING?
KONTAKTUJTE NÁS
www.hotrock.cz | +420 724 812 712 | info@hotrock.cz