Reference UJEP 2019


Naši instruktoři se podíleli na výuce kanoistiky a jízdy na kajaku v zápočtovém týdnu pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).
25 účastníků

CHCETE ZORGANIZOVAT PODOBNOU AKCI, EVENT, TEAMBUILDING?
KONTAKTUJTE NÁS
www.hotrock.cz | +420 724 812 712 | info@hotrock.cz