provádím digitální restaurování starých fotografií - jedná se o nedestruktivní metodu,původní fotografie zůstanou zcela nedotčeny a je k dispozici i restaurovaná fotografie v digitálním tvaru, nebo opět na papíře