J. J. Ryba - Česká mše vánoční
zkouška na koncert v Plánici v Klatovech na faře
Plánice
2001