OBCHODY 100. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ
połączone z
OTWARCIEM ODBUDOWANEGO CMENTARZA WOJSKOWEGO w Trenczynie Kubrej - Zábraní
Data uroczysości: 11 listopada 2018 r.

Na cmentarzu wojskowym w Trenczynie Kubrej – Zábraní są pochowani żołnierze 10 narodowości:
11 Austryjaków, 338 Czechów i Słowaków, 4 Niemców, 54 Polaków, 86 Rosjan, 122 Rumunów, 17 Turków, 112 Węgrów, 24 Włochów i 3 nieznani.
P o l a c y :
 Augustin Tadeus, ur. 1895, Golcowa (Brzozów)
 Becker Anton, ur.1889, (Milakowo)
 Beheka Jan, ur. 1893, Wyszatice (Przemyśl)
 Biel Ondrej, ur.1889, Obidza (Nowy Sącz)
 Blajdo Ján, ur. 1891, Wulka Niedźwiecka (Lancut)
 Boliszenka Fojcsek, ur. 1871, Limanowa (Limanowa)
 Braja Michal ur.1891, Równe (Krosno)


Z d j ę c i a :
Beatrice Kolatková, KLUB POLSKI Trenczyn
Jozef Ziak, płk., Ministerstvo Obrony RS
A n i m a c j a :
Zbigniew Marian Podleśny, KLUB POLSKI Dubnica n. W.