Z hostivického depozita přinášíme novinky ohledně zdravotního stavu kocourka Koledníčka. Kocourek v pátek absolvoval kontrolu na pražské veterinární klinice, kdy jsme znovu testovali hematologické i biochemické hodnoty a zároveň již přišly částečné výsledky krve z německé laboratoře. Ta nám potvrdila kriticky nízký stav červených krvinek a naopak vysoké hodnoty bilirubinu, kocourkovi se také zvedly bílé krvinky, což ukazuje na trvající zánět. Laboratoř potvrdila hemolytickou anémii a jako pravděpodobnou příčinu určila autoimunitní onemocnění; zdali v tom hraje roli i přítomnost krevní bakterie se dozvíme dnes večer. Situace je taková, že Koledníček je stále napojen na infuzní terapii s přídavkem parenterální výživy, zvýšili jsme dávku kortikoidů, dostává železo, je na antibiotické léčbě a také mu byl podán lék stimulující kostní dřeň k tvorbě červených krvinek. Hemolytická anémie, tedy onemocnění způsobené nedostatkem červených krvinek, je častá právě u kočiček s poruchou funkce ledvin, které neprodukují dostatek hormonu erythropoietinu, který tvorbu erytrocytů podporuje. U kocourka spolu se strejdou Štěpánem neustále bdíme a po třech hodinách ho po kousíčkách uměle krmíme, protože stále nemá chuť k jídlu.

Bohužel ani po tomto víkendu nedošlo u kocourka subjektivně ke zlepšení zdravotního stavu. Dnes večer proto znovu zopakujeme krevní zkoušku a výsledky rozhodnou o dalším postupu léčby našeho milovaného Koledníčka. Pokud krve vykáží alespoň mírný nárůst tvorby krvinek a bude šance pokračovat v léčbě kortikoidy, jednoznačně budeme bojovat. V případě, že se však potvrdí naše domněnka, a to že nemoc už je u kocourka v příliš pokročilém stadiu, necháme Koledníčka odejít za duhový most. V Srdíčkách, my útulkové tety a útulkoví strejdové, vždy bojujeme o život každé kočičky jako lvi, ale pouze za té podmínky, že zvířátko samo má snahu bojovat a vůli žít. U Koledníčka v nás sílí pocit, že už snahy a vůle ubývá, ale počkáme si na večerní verdikt na pražské veterinární klinice. ❤️