Fotky v plnom rozlíšení bez vodotlače

na predaj v cene 3 EUR/ 1 fotka, 5 EUR/ 2 fotky.

Váš záujem špecifikujte na adresu:

krajosportphoto@gmail.com

V prípade že si želáte Vašu fotku z albumu odstrániť,
kontaktujte nás na horeuvedenej adrese.

Full size pictures without watermark

for sale in price 3 EUR/ 1 photo, 5 EUR/ 2 photos.

Specify your interest to:

krajosportphoto@gmail.com

If you wish to remove your photo from the album,
contact us via the mentioned email address.