Návštěva kolegů řešících projekt LIFE Vytvoření evropského červeného seznamu mechorostů, kapraďorostů, saproxylických brouků, suchozemských měkkýšů a cévnatých rostlin (LIFE14 PRE/BE/000001).

The visit of colleagues from the project LIFE Establishing a European Red List of Bryophytes, Pteridophytes, Saproxylic Beetles, Terrestrial Molluscs and Vascular Plants (LIFE14 PRE/BE/000001).

Průhonice, 25.1.2017