Setkání s místními obyvateli v obci Kamberk (EVL Hadce u Hrnčíř) bylo velmi vřelé. Na setkání bylo přítomno téměř 40 lidí. Velmi děkujeme paní starostce za zajištění zázemí pro seminář.