Posilování populací probíhá pomocí výsevů semen a vysazením vypěstovaných rostlin. Posilování populací probíhá na částech EVL Želivka DK1 (u Sedlice), DK2 (Moravy) a B1 (Lumek).