Před vytvořením záchranné populace kuřičky hadcové na skále u Vodního domu je nutné zjistit, zda pěstování rostlin z různých populací, nepovede ke vzniku sterilních potomků. Životaschopnost těchto rostlin se nyní testuje v Botanickém ústavu AV ČR pomocí vytváření umělých kříženců mezi jednotlivými populacemi.